Bildkälla: Stockfoto

Loomis får anmärkning och sanktionsavgift (uppdatering)

(tillägg kommentarer från Loomis)

Finansinspektionen, FI, ger kontanthanteringsbolaget Loomis en anmärkning och en sanktionsavgift på 40 miljoner kronor. Myndigheten menar att det börsnoterade bolaget har begått överträdelser av centrala delar av penningtvättsregelverket.

FI har undersökt hur Loomis i sin uppräkningsverksamhet följt vissa centrala bestämmelser i penningtvättsregelverket och utfallet är nedslående för kontanthanteringsjätten. Undersökningen visar att företaget har överträtt flera av dem.

Myndigheten menar att Loomis har haft brister i sin allmänna riskbedömning, vilket man menar är centralt om man skall förhindra penningtvätt.

"Bedömningen av geografiska risker har varit otillräcklig och företaget har inte heller i tillräcklig utsträckning beaktat vilka kunder som driver kontantintensiv verksamhet och riskerna med dem", skriver FI.

- Riskerna för penningtvätt är särskilt höga i kontantintensiva företag. Det ställer långtgående krav på sådana företag att vidta åtgärder för att förhindra att de kan utnyttjas för kriminella syften. Loomis, som har en central roll i kontanthanteringskedjan i Sverige, har överträtt vissa centrala bestämmelser i penningtvättslagen under en period som inte varit kortvarig. Därför är det motiverat att ge företaget en kännbar sanktionsavgift, säger Daniel Barr, generaldirektör på FI.

Överträdelserna bedöms inte vara så stora att det finns skäl att återkalla bolagets tillstånd eller meddela en varning.

Loomis var nyligen under granskning av SVT Uppdrag Granskning kring just frågan om penningflöden.

Loomis ser allvarligt på händelsen.

"Vi ser självfallet allvarligt på att Finansinspektionen gett oss en anmärkning. Med tanke på vår roll i samhället tar vi ett stort ansvar att säkerställa att vi har ändamålsenliga processer för att motverka finansiell brottslighet", skriver vd Karin Stålhandske.

Det är sannolikt att Loomis gör en avsättning motsvarande sanktionsavgiften som kommer att bokföras som jämförelsestörande post i delårsrapporten för det andra kvartalet 2024.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER