Bildkälla: Stockfoto

Sagax har emitterat ett grönt icke säkerställt obligationslån om 500 miljoner euro

Fastighetsbolaget Sagax har emitterat ett icke säkerställt grönt obligationslån om 500 miljoner euro på den europeiska kapitalmarknaden.

Emissionen har skett som en del av bolagets EMTN-program och har en löptid om sex år, med förfall 29 maj 2030. Fast årlig ränta uppgår till 4,39 procent, motsvarande euro mid-swap plus en marginal om 1,55 procent.

Obligationslikviden kommer att användas för att finansiera bolagets löpande verksamhet i enlighet med Sagax ramverk för grön finansiering.

Obligationsmarknaden har varit tuff för många fastighetsbolag de senaste åren.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER