Bildkälla: Stockfoto

Rekordlåg nivå för Swedbank boxindex

Swedbanks boindex noterar en ny botten i det första kvartalet. Bakgrunden är stigande räntor och bostadspriser.

I det första kvartalet ligger Swedbanks sammanvägda boindex på 95, jämfört med 97 föregående kvartal. Boindex för småhus sjönk till 94, ned från 95, medan index för bostadsrätter sjönk till 96, från 102. Förklaringen är högre bostadspriser och stigande bolåneräntor.

- Hushållen pressas allt mer av stigande boendeutgifter. Sannolikheten att fler hushåll kan få problem med att betala för sitt boende har ökat, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.

De lägre elpriserna räcker inte.

- Boindex har fallit mest för bostadsrätter. Ökade räntekostnader och högre månadsavgifter gräver allt djupare hål i bostadsrättshavarnas plånböcker, säger Arturo Arques.

Swedbank pekar också på att många bostadsrättsföreningar framöver kommer att vara tvingade att höja sina månadsavgifter givet de stigande räntorna.

Swedbank boindex syftar till att mäta hushållens köpkraft vid köp av småhus och bostadsrätter. Om index står vid 100 då utgår 30 procent av hushållens disponibla inkomst till boendeutgifter. Ju högre indexvärde desto större ekonomisk marginal har hushållet vid bostadsköpet.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER