Bildkälla: Stockfoto

Cliens Sverige Fokus ökade 6,4 procent i november - Net-company adderas till portföljen

Fonden Cliens Sverige Fokus steg 6,4 procent i november, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 7,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 28,2 procent och är därmed sämre än index som har minskat 20,7 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Thomas Brodin.

Inledningsvis skriver förvaltaren att den ekonomiska statistiken som kommit under november indikerar att marknaden är på väg mot en sämre konjunktur samtidigt som inflationssiffrorna verkar vara något avtagande.

"Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin föll i stora delar av världen ytterligare i november. I Sverige sjönk inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin till 45,8 jämfört med 46,6 föregående månad. Detta var fjärde månaden i rad under 50, dvs i zonen som indikerar negativ tillväxt. Fallet i delindex för orderingång slutade däremot falla och noterades oförändrat på 43,3 jämfört med oktober", skriver förvaltaren.

De flesta av fondens innehav steg under månaden och de största positiva bidragen kom från Atlas Copco, Hexagon och Nibe.

"Atlas Copco presenterade väldigt tydligt sitt långsiktiga värdeskapande genom sin förmåga att vara positionerad mot strukturellt rätt slutmarknader. Nibe levere- rade ett bra kvartalsresultat och talade om en enorm efterfrågan på deras produkter. Vi håller fast vid att analytikerna ligger för lågt i sina vinstestimat och att dessa kommer fortsätta att revideras upp."

Negativa bidragsgivare under månaden var Embracer och Vimian.

Portföljförändringar under månaden bestod i att man adderade IT-konsultbolaget Net-company till portföljen. Man köpte även i Addtech och avyttrade det sista innehavet i H&M.

Vid utgången av månaden hade fonden 5 050 miljoner kronor i förvaltat kapital fördelat på 26 aktieinnehav.

Cliens Sverige Fokus, %november, 2022
Fond MM, förändring i procent6,4
Index MM, förändring i procent7,3
Fond i år, förändring i procent-28,2
Index i år, förändring i procent-20,7
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER