Bildkälla: Stockfoto

Hedgefonden Fir Tree vill snabba på domstolsprocess kring SBB-obligationer - BN

Amerikanska hedgefonden Fir Tree Partners vilja skynda på processen i en rättegång i London som hävdar att fastighetsbolaget SBB inte har uppfyllt sina åtaganden för sina obligationer, skriver Bloomberg News.

En domare höll på fredagen med om Fir Trees argument och beslutade att ärendet ska behandlas genom en snabbare process. Det innebär att huvudförhandlingen kan inledas som senast i januari nästa år.

Fir Tree anklagar SBB för att ha brutit mot skuldvillkoren och kräver tillbaka sina pengar. Hedgefonden söker tidig inlösen av obligationerna som förfaller 2028 och 2029, med en summa på cirka 46 miljoner euro plus den upplupna räntan.

SBB:;s advokater ska ha argumenterat emot att fallet flyttades till en snabbare process.

"SBB kommer att vidta samtliga nödvändiga åtgärder för att skydda sitt och sina intressenters intressen. Att ge en bedömning av tidsramen är alltid svårt i en rättslig process men SBB och dess rådgivare förväntar sig att det kan ta cirka 18 månader att nå en dom", skrev SBB i februari när rättsprocessen kommunicerades.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER