Bildkälla: Stockfoto

Bioextrax genomför en företrädesemission på 39,4 miljoner kronor

Bioteknikbolaget Bioextrax har beslutat att genomföra en företrädesemission på 39,4 miljoner kronor före emissionskostnader på 5,9 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nyemissionen omfattar till 70 procent av teckningsåtaganden och garantiåtaganden från befintliga aktieägare och externa investerare.

Syftet med nyemissionen är att stödja bolagets strategi och affärsplan. Det är bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under de kommande tolv månaderna. Nettolikviden från nyemissionen är avsedd att finansiera bolaget under kommande 22 månader.

Bioextrax avser också flytta sin notering från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Growth Market. Bolagets målsättning är att genomföra flytten till First North under 2022.

Villkoren i nyemissionen innebär att en aktie ger en uniträtt. Tio uniträtter ger rätt att teckna nio units för 2,80 kronor per unit. Varje unit består av en aktie och en teckningsoption TO 2022. Sista dag för handel i aktien inklusive uniträtt är den 30 september och aktien handlas exklusive uniträtt den 3 oktober. Teckningstiden löper från 6 oktober till 20 oktober och handel med uniträtter sker den 6 oktober till 17 oktober.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER