I SAMARBETE MED MOBERG PHARMA
Bildkälla: Moberg Pharma

Terclara framgångsrikt lanserad i Sverige - sista chansen att köpa teckningsoptioner och teckna aktier inför den globala lanseringen

Läkemedel Moberg Pharmas målsättning är att göra läkemedlet Terclara® till det ledande behandlingsalternativet för nagelsvamp globalt.

Bolaget Moberg Pharma har utvecklat läkemedlet MOB-015, med marknadsgodkännande i 13 EU länder. Produkten lanseras nu i Sverige under varumärket Terclara®  tillsammans med bolagets partner Allderma. Lanseringen i Sverige har överträffat apotekskedjornas förväntningar, där Terclara®  blev marknadsledare i Sverige under april månad, den första fulla lanseringsmånaden för produkten, med en marknadsandel om 36% i värde och 31% i enheter. Dessutom har introduktionen av Terclara®  inneburit att totalmarknaden har växt med 52% jämfört med samma period föregående år. Efter Sverige väntar pan-europeisk utrullning tillsammans med bolagets partner Bayer.

I augusti 2023 genomförde Moberg Pharma en företrädesemission som övertecknades till cirka 130 % av de units (aktie + teckningsoption) som var tillgängliga för teckning. Därför finns nu en investeringsmöjlighet i teckningsoptioner av serie TO 2 att köpa via börsen, med teckning av aktier under perioden 5 juni - 19 juni, en attraktiv möjlighet att komma in i bolaget.

Effektiv läkning med färre biverkningar
Terclara®  är det första utvärtes läkemedlet med terbinafin mot nagelsvamp på svenska apotek. Tablettbehandling mot nagelsvamp med terbinafin är effektivt men förknippat med risker för biverkningar. Moberg Pharma har lyckats formulera ett utvärtes läkemedel som använder samma aktiva substans – terbinafin – som tablettbehandlingen, med höga nivåer av terbinafin i och under nageln, men 1000 gånger lägre nivåer av terbinafin i blodet jämfört med tablettbehandling. I två fas 3 studier om totalt mer än 800 patienter blev 76% av patienterna svampfria av behandlingen, vilket är världsledande.

Nagelsvamp är en vanligt förekommande infektion som drabbar ca 10 % av befolkningen, där majoriteten av patienterna idag är obehandlade. Den globala marknadspotentialen är mycket stor med fler än hundra miljoner patienter och ett tydligt behov av bättre produkter.

VD Anna Ljung kommenterar:
"Terclara® , vårt nagelsvampsläkemedel, finns nu på en majoritet av svenska apotek. Lanseringen av Terclara®  i Sverige är framgångsrik med ett starkt intresse och efterfrågan från både apotek och konsumenter, produkten har redan hunnit bli ny marknadsledare och växt totalmarknaden med +50% i april. Vi har nytta av kunskaperna från vår förstagenerationsprodukt Nalox® som vi lanserade 2010 och som fortfarande var marknadsledare fram till lanseringen av Terclara® ."

Global marknad
Den globala försäljningspotentialen för MOB-015 uppskattas till 250–500 MUSD årligen, där uppskattningsvis hälften förväntas komma från den högt prissatta amerikanska marknaden, en fjärdedel från OTC-marknaderna, framför allt i Europa där godkännande är erhållet i 13 länder och lanseringen har påbörjats tillsammans med partners, samt en fjärdedel från stora Rx-marknader som Canada och Japan, även för Canada har bolaget en partner på plats.

För USA krävs ytterligare en fas 3-studie, en sådan studie pågår nu och toplineresultat förväntas i januari 2025.  För att nyttja den fulla potentialen i USA och kunskaperna från förstagenerationsprodukten Kerasal Nail®, vill bolaget bygga egen närvaro på den amerikanska marknaden mot fotvårdsläkare och i tillägg till det samarbeta med ett bolag med en etablerad säljstyrka mot dermatologer. Moberg Pharmas avsikt är att ingå ett sådant samarbete efter att toplinedata offentliggjorts. 

Terclara®  har patentskydd fram till 2032 och pågående ansökningar som potentiellt kan ge ett längre skydd. Med de etablerade partnerskapen med bolag såsom Bayer AG och Cipher Pharmaceuticals, är Moberg Pharma väl positionerat för att erbjuda Terclara® på den globala marknaden.

Moberg Pharma, grundat 2006, har tidigare framgångsrikt lanserat Nalox®/Kerasal Nail®, där direktförsäljning i USA kombinerades med strategiska samarbeten i ett antal större regioner, och har nu ytterligare ett framgångsrikt preparat på marknaden med Terclara® . Med en imponerande produktportfölj och starka partnerskap är bolaget en attraktiv investeringsmöjlighet för många.

Läs mer om Moberg Pharma och erbjudandet med teckningsoptioner på företagets hemsida.

Köp teckningsoptioner via Avanza

Köp aktier via Avanza

Köp Teckningsoptioner via Nordnet

Köp aktier via Nordnet


Denna annons ska betraktas som marknadsföringsmaterial. Informationen i denna annons varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Moberg Pharma. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier och teckningsoptioner serie TO 2 har endast skett genom det prospekt som Moberg Pharma offentliggjorde den 14 augusti 2023. Läsare ombeds att läsa prospektet för en beskrivning av de potentiella risker och fördelar som är förknippade med en investering i Moberg Pharma.

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Moberg Pharma. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER