I SAMARBETE MED ALCADON GROUP
Bildkälla: Stockfoto

Intervju med Sonny Mirborn, vd för Alcadon Group

#femsnabba Med fokus på organisk tillväxt, förvärv och långsiktig värdeutveckling delar Alcadon sin strategi för att möta de kommande årens utmaningar och möjligheter.

1. Var befinner ni er just nu och hur ser närmsta åren ut?

 – Vår bransch påverkas av tydliga megatrender och drivs i grunden av ökade datamängder vilket är en bra grund att stå på. Vi har investerat en hel del senaste åren i att bygga starka positioner på marknader med stark tillväxt såsom Belgien, Storbritannien och Tyskland och det har lönat sig i den stökiga omvärld vi ser just nu. En stor fördel för oss är att vi befinner oss i flera segment inom Nätverksinfrastruktur, såsom Datacenter, Bredband och Kabelsystem, det skapar en stabilitet i vår försäljning och gör det lättare för oss att vara en helhetsleverantör för flera kunder. Med den starka tillväxt vi ser just nu globalt inom datacentersegmentet och det underliggande behovet av bredband och 5G på flera relativt stora geografiska marknader så ser närmaste åren väldigt ljusa ut.

2. Vad har, i närtid, påverkat/påverkar bolagets position mest?

 – Som många andra företag har inflation, en svagare krona, höga fraktkostnader och ökade finansieringskostnader påverkat oss negativt. Det har underlättat att vi relativt lätt kan föra vidare prisökningar till våra kunder och inte har något direkt kundberoende. Att vara en distributör gör också situationen lättare då man kan vara flexibel i sina leverantörsval. Segmentmässigt så är det en tudelad bild i bredbandssegmentet medan Datacentersegmentet har upplevt en mycket god tillväxt under en period och med ökningen av nyttjandet av artificiell intelligens så ser vi fortsatt hög investeringstakt närmaste åren.

3. Vilka är era största utmaningar?

 – Överlag är vi nöjda med vår situation idag och känner att vi ligger rätt i marknaden för att dra fördel av den goda tillväxten i flera segment. Det ser vi i den goda utvecklingen i Sverige, Storbritannien , Benelux och Tyskland. En del av våra kunder påverkas dock negativt av ökade finansieringskostnader och behöver se en ljusning vid horisonten innan deras planerade investeringar kan påbörjas igen men detta fenomen påverkar idag endast ett fåtal marknader för oss. I övrigt så är fluktuerande fraktkostnader en problematik vi gärna varit utan men fördelen med att verka i en stökig omvärld är också att organisationen blir mer flexibel och lär sig hantera hastigt uppkomna situationer. Det hart ex varit tydligt att vi har blivit mer effektiva som företag under senaste åren vilket tydligt visar sig i vår rörelsekapitalhantering där även nyligen förvärvade bolag snabbt börjat skapa goda kassaflöden.

4. Berätta lite om era visioner. Var är ni på väg?

 – Vår vision är att bli en betydande europeisk aktör inom Nätverksinfrastruktur som är positionerad mot flera tillväxtsegment och samtidigt uppvisar både goda marginaler och starka kassaflöden. På många sätt är vi redan där idag men en del återstår. 2025 kommer vi att vara en mer serieförvärvarliknande aktör inom vår bransch där vi löpande förvärvar mindre företag med våra egna kassaflöden och samtidigt har utrymme för en årlig utdelning. Man ska dock komma ihåg att avkastningen på de förvärv vi gör är mycket god då affärerna sker till rimliga multiplar samtidigt som har goda synergier inom koncernen. Det gör att vi gärna fortsätter växa via förvärv även om det ska finnas utrymme för utdelningar också.

5. Vad kan en aktieägare förvänta sig av er som bolag ?

 – Vi som arbetar på Alcadon är i många fall också aktieägare, cirka 15% av bolaget ägs av oss anställda. Vi strävar efter en långsiktigt god värdeutveckling. Organisk tillväxt med goda kassaflöden kombinerat med förvärv till låg risk som stärker koncernen och ger en god avkastning. Det har varit en fin resa senaste åren men som ett välpositionerat bolag i en växande bransch bör kommande åren också se väldigt bra ut.

 

Läs mer om Alcadon Group här

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Alcadon Group. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER