Bildkälla: Stockfoto

Ectin Research upprättar kontrollbalansräkning - likvida medel väntas räcka till slutet augusti

Läkemedelsbolaget Ectin Research meddelar att de befinner sig i ett ansträngt finansiellt läge.

Bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning eftersom det finns skäl att misstänka att det egna kapitalet är mindre än hälften av aktiekapitalet, framgår det av ett pressmeddelande.

Bolaget har tidigare meddelat att de dragit ned på sina kostnader för att förbättra kassaflödet.

"Enligt Ectins ekonomiska prognos beräknas de likvida medlen räcka till slutet av augusti. Ectin har trots intensivt arbete under våren med att försöka finansiera bolaget inte hittat någon lösning för sin ansträngda finansiella situation på kort och medellång sikt", skriver bolaget.

Ectin ska bland annat ha undersökt förutsättningarna för en företrädesemission, men vilken styrelsen idag beslutat "inte vara en framkomlig väg".

Som en konsekvens av beslutet har marknadsplatsen Spotlight valt att flytta Ectins aktie till observationslistan.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER