Bildkälla: Stockfoto

Krona Public Real Estate köper JS Utveckling för 100 miljoner

Fastighetsbolaget Krona Public Real Estate har ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i JS Utveckling för 100 miljoner kronor och att avstå från att förvärva bostadsfastigheter. Det framgår av ett pressmeddelande.

JS Utveckling är genom sitt dotterbolag lagfaren ägare till fastigheterna Södertälje 2, 6 och 7.

Säljare är Stenhus Förvaltning Stockholm och JSR Utveckling 1. Förvärvet uppges vara en del av den närståendetransaktion som man tidigare kommunicerat om och som blev godkänd på årsstämman.

"De fastighetsägande bolagen har en sammanlagd bankskuld om cirka 36,1 miljoner kronor. Överlåtelsen är villkorad av att Krona kan överta eller refinansiera bankskulden på tillträdesdagen", heter det i pressmeddelandet.

Tillträde sker 5 juli eller det datum som villkoren i affären uppfylls. Aktierna ska emitteras till en teckningskurs som motsvarar 54,0 kronor per Krona-aktie. Överlåtelsen är villkorad av erforderligt beslut om apportemission i Krona.

Samtidigt meddelas att Krona och Nischer Properties kommit överens om att avsluta den avsiktsförklaring som bolagen ingick den 1 mars. Därmed avbryts förhandlingarna och affären kommer inte att genomföras.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER