Bildkälla: Stockfoto

Eurobattery Minerals tillförs 5,1 miljoner kronor genom optionsinlösen

Prospekteringsbolaget Eurobattery Minerals tillförs 5,1 miljoner kronor genom teckning av teckningsoptioner TO4.

Teckningsperioden löpte mellan den 7 och 21 maj. Teckningsgraden blev 38,4 procent.

Bolaget tillförs därmed cirka 5,1 miljoner kronor före kvittning om cirka 1,0 miljon och emissionskostnader. Emissionslikviden avses användas till att slutföra förvärvet av FinnCobalt samt fortsatt arbete vid det finska batterimineralprojektet Hautalampi.

Företaget har ytterligare en teckningsoption, TO5, som har utnyttjandeperiod 7-18 oktober i höst.

Augment Partners agerade finansiell rådgivare och advokatfirman Schjødt agerade legal rådgivare i transaktionen.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER