Bildkälla: Stockfoto

Readly ökar omsättning och rörelseresultat

Digitala mediebolaget Readly redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.

– Q1 2024 är det tredje kvartalet i rad med positiv EBITDA. Intäktstillväxten ökade till 8,3 procent i kvartalet från 5,5 procent under Q4 2023, justerat för moms och valutaeffekter. Detta är främst på grund av de prisjusteringar som genomförts i Sverige och Tyskland. Vi strävar efter att upprätthålla denna positiva trend med ett fokus på att nå en publik med en visad betalningsvilja för redaktionellt innehåll. Positiva unit economics är en central del av vår strategi att uppnå robusta finansiella marginaler och kassaflöde, säger Philip Lindqvist, vd och koncernchef på Readly.

Omsättningen steg 9,9 procent till 173,9 miljoner kronor (158,3). Totala intäkter var 174 miljoner (158,4), en ökning om 9,8 procent.

ARPU (Genomsnittlig intäkt per användare) ökade med 8,1 procent uppgick till 121 kronor (112).

Antalet fullt betalande prenumeranter ökade med 1,1 procent till 458 670 (456 631) vid utgången av kvartalet.

Bruttoresultatet blev 68,1 miljoner kronor (55,6), med en bruttomarginal på 39,2 procent (35,1).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 9,0 miljoner kronor (-9,0), med en justerad ebitda-marginal på 5,2 procent.

Rörelseresultatet blev -0,4 miljoner kronor (-33,5).

Justerat rörelseresultat blev 1,3 miljoner kronor (-20,2), med en justerad rörelsemarginal på 0,7 procent.

Resultatet efter skatt blev 2,3 miljoner kronor (-33,8).

Resultat per aktie uppgick till 0,1 kronor (-0,9).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 11,4 miljoner kronor (-15,6).

Likvida medel uppgick till 103,4 miljoner kronor (144,1).

Readly, MkrQ1-2024Q1-2023Förändring
Nettoomsättning173,9158,39,9%
Bruttoresultat68,155,622,5%
Bruttomarginal39,2%35,1%
Justerat EBITDA9,0-9,0
Justerad EBITDA-marginal5,2%
Rörelseresultat-0,4-33,5
Justerat rörelseresultat1,3-20,2
Justerad rörelsemarginal0,7%
Nettoresultat2,3-33,8
Resultat per aktie, kronor0,1-0,9
Kassaflöde från löpande verksamhet11,4-15,6
Likvida medel103,4144,1-28,2%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER