Bildkälla: Stockfoto

Vibrosense Dynamics genomför riktad nyemission till emissionsgaranter

Medicinteknikbolaget Vibrosense Dynamics genomför en riktad nyemission av B-aktier till garanterna i den nyligen genomförda företrädesemissionen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget emitterar 15 623 nya B-aktier till teckningskursen 5,76 kronor per aktie och betalning sker genom kvittning av garanternas fordringar. Bolaget har därefter 17,38 miljoner aktier utestående.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER