Bildkälla: Stockfoto

Zesec of Sweden upptar brygglån på 1,0 miljon kronor

Fastighetsteknikbolaget Zesec of Sweden har upptagit brygglån på 1,0 miljon kronor för att täcka likviditetsbehovet under tiden som bolaget utreder förutsättningarna för en strukturaffär samt andra finansieringslösningar i syfte att stärka bolagets finansiella ställning och långsiktigt säkerställa bedrivande av bolagets verksamhet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Brygglåneavtal om sammanlagt 1,0 miljoner kronor har ingåtts med sex befintliga aktieägare, varav en är Noisivian Invest, ett bolag ägt av bolagets styrelseledamot Per Jorlind. Brygglånen löper med en månatlig ränta om 1 procent och förfaller till betalning den 31 juli 2023. Låntagarna äger rätt att påkalla att lånesumman helt eller delvis erläggs genom en emission av aktier i Zesec.

Förfallodatum för befintliga lån till Långivarna Formue Nord och Staffansgården i Trää har i samråd ändrats till den 30 juni 2023.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER