Bildkälla: Stockfoto

Archelon Natural Resources tillförs ägarandel i bolag med guldlicenser i Etiopien

Prospekteringsbolaget Archelon Natural Resources har träffat avtal med Nomex, Norwegian Mineral Exploration, innebärande att bolaget förbinder sig att senast den 3 februari tecknar nyemitterade aktier i Nomex. Archelon får en ägarandel på 17 procent i Nomex. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nomex har sedan tidigare ett joint-venture avtal med ett etiopiskt bolag som innehar två prospekteringslicenser i SIDAMA-regionen i Etiopien. Nomex har under en längre tid bedrivit prospektering efter guld i Etiopien och har i områden tillhörande de två licenserna omfattande totalt 373 kvadratkilometer påträffat höga halter av ytnära guld. Geokemiska och geofysiska data samt tolkningar indikerar närvaron av flera guldmineraliseringar som tillsammans och var och en för sig kan antas representera fyndigheter med stora värden.

Nomex tillförs genom nyemissionen 950 000 norska kronor för fortsatta prospekteringsinsatser i Etiopien vilka återupptas inom några veckar då regnsäsongen upphört.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER