Bildkälla: Stockfoto

Amido kallar till extra stämma för att besluta om incitamentsprorgram

Aktieägarna i teknikbolaget Amido kallas till extra bolagsstämma den 11 oktober i Göteborg.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett incitamentsprogram på 470 000 teckningsoptioner, riktat till 19 namngivna personer. Teckningsoptionerna baserat på villkoren har värderats av en extern värderingsfirma till 90 öre per teckningsoption.

Teckningsoptionerna kan utnyttjas i september 2025 för att teckna aktier till teckningskursen 8 kronor per aktie.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER