Bildkälla: Stockfoto

Intrum har nått principöverenskommelse med obligationsinnehavare

Kredithanteringsbolaget Intrum bekräftar att bolaget har varit i förhandlingar med en grupp kreditgivare, huvudsakligen bestående av obligationsinnehavare med lång löptid, avseende de huvudsakliga villkoren för en potentiell refinansieringstransaktion som skulle förstärka bolagets kapitalstruktur. Förhandlingarna har resulterat i att bolaget och vissa obligationsinnehavare har träffat en principöverenskommelse. Det framgår av ett pressmeddelande.

Den potentiella transaktionen skulle ge Intrum en robust kapitalstruktur och leda till en betydande reducering av skuldsättningen i Intrums balansräkning för att stödja långsiktig hållbar tillväxt, skriver bolaget.

Villkoren innebär bland annat:
* En nedsättning av ramen för, och även en förlängning av, bolagets revolverande kreditfacilitet.
* Återbetalning vid förfall av all skuld som förfaller 2024 och även av bolagets säkerställda lån som förfaller 2025.
* Bolagets övriga obligationer med förfall mellan 2025 och 2028 sätts ned till 90 procent och överförs till nya obligationslån med förfall mellan 2027 och 2030 i utbyte mot förbättrade villkor och 10 procent av aktiekapitalet i bolaget
* En ny facilitet om 400 miljoner euro att användas för rabatterade obligationsåterköp.

Den potentiella transaktionen är villkorad av avtalsförhandlingar och överenskommelse med bankerna bakom bolagets revolverande kreditfacilitet.

Intrum utforskar även andra tillgängliga alternativ och tar emot andra finansieringsförslag.

Intrum är även engagerat i diskussioner om en alternativ transaktion med en annan grupp kreditgivare, främst bestående av obligationsinnehavare med kort kvarvarande löptid. Någon principöverenskommelse har ännu inte nåtts med den kreditgivargruppen avseende någon alternativ transaktion, men bolaget fortsätter dessa diskussioner.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER