Bildkälla: Stockfoto

Medivir väljer CRO-partner för kommande fas 2b-studie

Forskningsbolaget Medivir har valt en global CRO-partner för den planerade fas 2b-studien som utvärderar fostroxacitabine bralpamide (fostrox) plus Lenvima jämfört med enbart Lenvima i andra linjens HCC. Det framgår av ett pressmeddelande.

CRO står för Contract Research Organization.

I nästa utvecklingsfas planerar Medivir för en global randomiserad fas 2b-studie i linje med bolagets senaste stödjande Typ-C interaktionen med FDA. Syftet är att utvärdera kombinationen av fostrox plus Lenvima i andra linjens avancerad HCC med målet att bli det första, godkända behandlingsalternativet efter nuvarande första linjens behandling.

Studien är planerad att inkludera patienter brett i USA, EU och Asien, baserat på länder och kliniker som deltar i pågående fas 1b/2a, vilket kommer att säkerställa att rekryteringskraven för ett potentiellt accelererat eller villkorat godkännande uppfylls.

Ett viktigt nästa steg är att initiera feasibility för att identifiera sjukhus och prövare som möjliggör studiestart i början av 2025. Bolaget har redan nu sett ett stort intresse från experter inom HCC avseende möjligt deltagande i studien.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER