Bildkälla: Stockfoto

Invisio föreslår ett nyval till styrelsen

Aktieägarna i teknikbolaget Invisio kallas till årsstämma torsdagen den 4 maj i Stockholm.

Styrelsen föreslår att stämman beslutat om en utdelning på 70 öre per aktie.

Nyval föreslås av Nicklas Hansen som styrelseledamot. Han är investeringschef på William Demant Invest som är storägare i Inviso.

Omval föreslås av styrelseordförande Annika Andersson samt styrelseledamöterna Martin Krupicka, Ulrika Hagdahl, Charlott Samuelsson samt Hannu Saastamoinen. Lage Jonason lämnade styrelsen på egen begäran under hösten 2022.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett aktierelaterat incitamentsprogram för 2023.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 10 procent.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER