Bildkälla: gary yim / Shutterstock.com

Federal Reserve höjde räntan som väntat med 25 punkter (uppdatering)

(uppdatering från tredje stycket)

Federal Reserve höjde som väntat styrräntan med 25 baspunkter under onsdagskvällen till 4,75-5 procent.

Centralbanken har en mycket viktig presskonferens som startar klockan 19.30 svensk tid.

Federal Reserve uppger vidare att banksystemet är sunt och motståndskraftigt, men händelser kommer att tynga ekonomisk aktivitet, anställningar och inflation. Hur stor effekten är oklart, uppger centralbanken.

Vidare kommer centralbanken att fortsätta att minska ned sin balansräkning som planerat.

Federal Reserve uppger också att inflationen är förhöjd. Beslutet att höja var enhälligt. Centralbanken uppger också att det kan vara lämpligt att ytterligare skärpa politiken. Målsättningen är att få ned inflationen till 2 procent över tiden.

"De senaste indikatorerna pekar på en blygsam ökning av utgifter och produktion. Jobbtillväxten har tagit fart under de senaste månaderna och håller en stabil takt; arbetslösheten har förblivit låg. Inflationen är fortfarande hög", skriver centralbanken.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER