Bildkälla: Stockfoto

Amerikanska råoljelager (DOE) steg med 4,1 miljoner fat under förra veckan, väntat -0,2

USAs lager av råolja, exklusive strategiska lager, steg med 4,1 miljoner fat under förra veckan. Marknaden räknade, enligt Bloomberg, med en minskning på 0,2 miljoner fat. Föregående veckas utfall var 0,5.

Bensinlagren ökade med 2,6 miljoner fat. Marknaden hade räknat med en ökning på 1,1 miljoner fat. Föregående veckas utfall var 1,8.

Lagren av destillerad olja steg med 2,3 miljoner fat. Marknaden hade räknat med en minskning på 1,3 miljoner fat. Föregående veckas utfall var -0,5.

Statistiken presenteras av US Department of Energy, DOE.

USAv4Konsensusv3
DOE råoljelager, förändring4,1-0,20,5
DOE bensinlager, förändring2,61,11,8
DOE destillerat oljelager, förändring2,3-1,3-0,5
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER