Bildkälla: Stockfoto

Boprisfall på 8 procent att vänta i Norge enligt nya prognoser

Norska huspriser väntas ha minskat med 8 procent vid utgången av tredje kvartalet 2023 jämfört med samma period i år. Det framgår av en färsk analys från landets statistiska centralbyrå, SSB.

– Sedan pandemins början har bostadspriserna stigit med runt 20 procent. Även om det sannolikt blir ett relativt kraftigt husprisfall framöver, så kommer prisnivån fortfarande att ligga långt över nivån från innan pandemin, sa SSB-forskaren Thomas von Brasch i ett uttalande i samband med publiceringen, skriver norska affärstidningen E24.

SSB spår även en betydligt lägre ekonomisk tillväxt framöver jämfört med utvecklingen hittills i år.

Vidare förväntas styrräntan nå en topp på 3 procent i början av nästa år. Det innebär att den totalt stiger med 0,50 procentenheter från dagens nivå på 2,5 procent. Beräkningarna visar sedan att räntorna sänks igen redan mot slutet av 2023.

– När vi närmar oss 2024 bedömer vi att arbetslösheten kommer att ha ökat något, inflationen gått ner och produktiviteten tagit fart. I ett sådant läge kommer Norges Bank med största sannolikhet att sänka räntan något, troligen ner till 2 procent 2024, förklarar Von Brasch.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER