Bildkälla: Stockfoto

Cliens Mixfond ökade 4,9 procent i november - Tomra nytt innehav

Fonden Cliens Mixfond B steg 4,9 procent i november, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 3,7 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 14,4 procent och är därmed sämre än index som har minskat 10,3 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltarduo bestående av Wilhelm Högström och Johanna Ahlqvist.

Inledningsvis skriver förvaltaren att den ekonomiska statistiken som kommit under november indikerar att marknaden är på väg mot en sämre konjunktur samtidigt som inflationssiffrorna verkar vara något avtagande.

"Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin föll i stora delar av världen ytterligare i november. I Sverige sjönk inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin till 45,8 jämfört med 46,6 föregående månad. Detta var fjärde månaden i rad under 50, dvs i zonen som indikerar negativ tillväxt. Fallet i delindex för orderingång slutade däremot falla och noterades oförändrat på 43,3 jämfört med oktober", skriver förvaltaren.

Månadens största positiva bidragsgivare var Investor, Addtech och Atlas Copco.

Vad gäller portföljförändringar har man minskat i Beijer Ref, Astra Zeneca och Investor samt ökat fondens exponering mot Getinge och Lifco. Man har också tagit in ett nytt innehav i fonden i form av Tomra.

"Tomra tillkom som nytt innehav, verksamma inom returhantering med fler än 80,000 installationer i mer än 60 länder. Flertalet EU länder kommer sannolikt att tvingas sätta upp liknande retursystem, vilket kommer gynna Tomra framgent", förklarar förvaltarna.

Vidare skriver man att fondens räntedel gynnades av att underliggande långräntor föll och en selektivt tilltagande riskvilja inom vissa delar av fastighetssektorn. På räntesidan fick fonden de största bidragen från innehavet i fonden Cliens Företagsobligationer samt obligationer utgivna av Fabege, FastPartner och Heimstaden Bostad. I den negativa vågskålen fanns Corem.

Fonden deltog inte i några nya obligationsemissioner under november månad.

Cliens Mixfond B, %november, 2022
Fond MM, förändring i procent4,9
Index MM, förändring i procent3,7
Fond i år, förändring i procent-14,4
Index i år, förändring i procent-10,3
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER