Bildkälla: Stockfoto

Volkswagen presenterar preliminära årssiffror - marginalen i övre delen av prognosintervall

Tyska fordonsjätten Volkswagen har offentliggjort preliminära siffror för 2022.

Intäkterna uppgick till 279 miljarder euro (250,2). Utfallet var något bättre än väntade 277,77 miljarder euro, enligt en prognossammanställning från Bloomberg.

Det justerade rörelseresultatet uppgick till 22,5 miljarder euro (20,0), att jämföra med väntade 22,96 miljarder euro. Rörelsemarginalen var 8,1 procent och därmed i övre delen av bolagets egna guidning på 7-8,5 procent.

Nettokassaflödet var cirka 5 miljarder euro, vilket missade bolagets egna mål om att vara i linje med året innan på 8,6 miljarder euro. Avvikelsen beror enligt bolaget på den ostabila försörjningssituationen under 2022 och störningar inom logistikkedjan, särskilt mot slutet av året.

“Den nuvarande planeringen för 2023 tyder på att denna ökning av rörelsekapitalet i slutet av 2022 i stort sett kommer att vända under året”, skriver Volkswagen.

Nettolikviditeten inom bildivisionen var per 31 december på 43 miljarder euro, vilket räknar in cirka 16 miljarder euro från noteringen av Porsche.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER