Bildkälla: Stockfoto

Viss sänkning av vinstestimaten för Axfood efter rapporten

Dagligvarubolaget Axfood har haft en stabil kursutveckling efter rapporten den 25 april som visade ett något bättre resultat än väntat.

Aktien, som steg 0,3 procent på rapportdagen, är i skrivande stund oförändrad efter rapportsläppet samtidigt som storbolagsindexet OMXS30-index har stigit 2,1 procent.

Räknat på estimaten som trillat in efter delårsrapporten har Factsets konsensus för årets försäljning sänkts med 0,6 procent medan konsensus för nästa år har justerats ned med 0,8 procent.

Konsensus för det justerade rörelseresultatet har sänkts 0,8 procent för i år och dragits ned med 0,9 procent för nästa år.

Genomsnittlig rekommendation på aktien är fortsatt behåll. Den genomsnittliga riktkursen har höjts 0,3 procent till 297,50 kronor, från 296,67 kronor.

Andelen positiva rekommendationer ligger nu på 50 procent (43) medan andelen behåll är 17 procent (29) och andelen negativa rekommendationer 33 procent (29).

Axfood
Aktiekursutveckling på rapportdag0,3%
Datum2024-05-172024-04-24DifferensAntal estimat
Aktiekurs289,00289,000,0%
Genomsnittlig riktkurs297,50296,670,3%
Skillnad riktkurs vs nuvarande aktiekurs2,94%2,65%
Rekommendation konsensusBehållBehåll6
Andel positiva rekommendationer50%43%3
Andel behåll rekommendationer17%29%1
Andel negativa rekommendationer33%29%2
Försäljning, innevarande kvartal21 29321 2550,2%5
Försäljning, innevarande i år83 87384 399-0,6%5
Försäljning, nästa år87 13387 866-0,8%5
Tillväxt försäljning, nästa år3,9%4,1%
Justerat rörelseresultat, innevarande kvartal9679482,0%5
Justerat rörelseresultat, innevarande år3 8293 858-0,8%5
Justerat rörelseresultat, nästa år4 0504 085-0,9%5
Tillväxt justerat rörelseresultat, nästa år5,8%5,9%
Källa: Factset
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER