Bildkälla: Stockfoto

Storskogen planerar att emittera nya obligationer samt återköpa utestående med förfall 2024

Förvärvskonglomeratet Storskogen har gett flera banker i uppdrag att arrangera investerarmöten för att undersöka förutsättningarna för att emittera seniora icke säkerställda obligationer. Bolaget erbjuder även ett villkorat återköp av utestående obligationer som förfaller 2024, enligt ett pressmeddelande.

De nya obligationerna väntas ha en rörlig ränta och en löptid om 3,75 år. Det handlar om en förväntad volym om 1,5 miljarder kronor inom ett rambelopp om 3 miljarder, med förbehåll för rådande marknadsförhållanden.

Nordea, Danske Bank, Swedbank och Carnegie kommer att arrangera investeramöten med start 12 juni.

Återköpen av 2024-obligationerna är villkorat av en framgångsrik emission av de nya obligationerna.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER