Bildkälla: Stockfoto

Smoltek föreslår nyval av David Gramnaes till styrelsen

Aktieägarna i nanoteknikbolaget Smoltek kallas till årsstämma tisdagen den 14 maj i Göteborg.

Styrelsen föreslåratt ingen utdelning ska lämnas.

Valberedningen föreslår nyval av David Gramnaes som styrelseledamot.

Edvard Kälvesten och Marie Landfors har avböjt omval till styrelsen.

Omval föreslås av ordförande Per Zellman samt ledamöterna Gustav Brismark och Emma Rönnmark.

Bolagsordningen föreslås ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 23,07 miljoner och högst 92,30 miljoner aktier.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER