Bildkälla: Stockfoto

Pixelfox kallar till årsstämma den 24 maj

Aktieägarna i e-handelsföretaget Pixelfox kallas till årsstämma den 24 maj i Stockholm.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Förslaget till valv av styrelse är ännu inte klart och kommer att presenteras senast i anslutning till årsstämman.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER