Bildkälla: Stockfoto

Ovzon föreslår två nyval till styrelsen

Aktieägarna i teknikbolaget Ovzon kallas till årsstämma torsdagen den 20 april i Solna.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Nyval föreslås av Regina Donato Dahlström och Markus Messerer som styrelseledamöter.

Omval föreslås av styrelseordförande Magnus René och styrelseledamöterna Cecilia Driving, Dan Jangblad, Nicklas Paulson och Patrik Tigerschiöld.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier och teckningsoptioner, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 10 procent.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER