Bildkälla: Stockfoto

Modulight ökar förlusten

Finska laserteknikbolaget Modulight redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.

Omsättningen sjönk till 1,0 miljoner euro (1,3). Minskningen beror på förseningar i projekt och övergången till affärsmodellen PPT (pay per treatment) i linje med strategin.

Ebitda-resultatet blev -3,0 miljoner euro (-2,0).

Rörelseresultatet blev -5,1 miljoner euro (-2,5).

Resultatet efter skatt blev -5,0 miljoner euro (-2,2), och per aktie -0,12 euro (-0,05).

Ingen ordinarie utdelning föreslås (0).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -3,9 miljoner euro (-6,9).

Likvida medel uppgick till 25,1 miljoner euro (43,9).

"Under 2024 kommer vi att fortsätta fokusera på att genomföra vår tillväxtstrategi, inklusive lanseringen av PPT-modellen samt expansion och utveckling av vår verksamhet i USA. Vi tror att de viktigaste åtgärderna i vår tillväxtstrategi och våra styrkor kommer att bidra till att vår verksamhet återgår till stark, lönsam tillväxt under strategiperioden som sträcker sig till 2025", säger vd Seppo Orsila.

Bolaget ger ingen prognos för 2024 men bedömer att förändringar inom den operativa miljön orsakade av makroekonomisk och geopolitisk osäkerhet, fortfarande väntas påverka den finansiella prestationen på kort sikt.

Modulight, MEURQ4-2023Q4-2022Förändring
Nettoomsättning1,01,3-23,1%
EBITDA-3,0-2,0
Rörelseresultat-5,1-2,5
Nettoresultat-5,0-2,2
Resultat per aktie, EUR-0,12-0,05
Kassaflöde från löpande verksamhet-3,9-6,9
Likvida medel25,143,9-42,8%
Ordinarie årsutdelning per aktie, EUR00
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER