Bildkälla: Stockfoto

Maven Wireless föreslår ett nyval till styrelsen

Aktieägarna i teknikbolaget Maven Wireless kallas till årsstämma torsdagen den 27 april i Kista.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas.

Valberedningen föreslår nyval av Anders Olin som styrelseledamot.

Omval föreslås av styrelseordförande Anders Björkman och styrelseledamöterna Anders Björck, Gunnar Malmström, Göran Grosskopf, Johan Lundquist samt Karin Edström.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 10 procent.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER