Bildkälla: Stockfoto

Lipum genomför en företrädesemission på 26,4 miljoner kronor

Läkemedelsbolaget Lipums styrelse har beslutat att genomföra en företrädesemission på 26,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

Företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden till ett belopp om 14,0 miljoner kronor, motsvarande 53,1 procent av emissionsvolymen. Företrädesemissionen behöver godkännas på extra bolagsstämma som hålls den 27 juni.

Villkoren i emissionen är 3:8, innebärande att åtta befintliga aktier ger rätt att teckna tre nya aktier till teckningskursen 9,20 kronor per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 28 juni och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 29 juni. Teckningstiden löper från 4 juli till 18 juli och handel med teckningsrätter sker den 4 juli till 13 juli.

Kapitaltillskottet från företrädesemissionen ska användas för att fullfölja den pågående kliniska fas 1-studien avseende bolagets läkemedelskandidat SOL-116, användas för prekliniska studier avseende SOL-116 och användas för att finansiera övriga löpande kostnader.

- Vi står nu inför en spännande tid i Lipums utveckling och det starka stödet från våra huvudägare är mycket glädjande. Den första delen av vår kliniska fas 1-studie av den biologiska läkemedelskandidaten SOL-116 har gett bra resultat. Företrädesemissionen säkrar de medel vi behöver för att kunna starta den andra halvan av studien tidigare och därmed bli klara med fas 1-studien snabbare. Därefter ska vi vara redo för att gå vidare till fas 2 som innebär effektstudier av SOL-116 på patienter med reumatoid artrit, kommenterar vd Einar Pontén.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER