Bildkälla: Stockfoto

Jimmy Maymann avböjer omval till styrelsen i Telia

Aktieägarna i teleoperatören Telia kallas till årsstämma onsdagen den 10 april i Solna. Aktieägarna kan också poströsta i förväg.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 2,00 kronor per aktie. Utbetalning sker kvartalsvis med vardera 50 öre per aktie.

Jimmy Maymann avböjer omval till styrelsen.

Valberedningen föreslår omval av styrelseordförande Lars-Johan Jarnheimer, vice ordförande Ingrid Bonde samt styrelseledamöterna Johannes Ametsreiter, Luisa Delgado, Sarah Eccleston, Tomas Eliasson, Rickard Gustafson och Jeanette Jäger.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier.

Stämman föreslås besluta om ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till nyckelpersoner i koncernen.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER