Bildkälla: Stockfoto

Fastighetsbolagen kan i snitt behöva sänka skulderna med 15 procent - FI

Finansinspektionen skriver att flera av fastighetsbolagen kan behöva minska sina skulder i ett scenario där räntekostnaderna stiger till 5 procent och fastighetsvärdena faller med 20 procent. Det framgår av en analys.

FI påpekar att dessa är två viktiga nyckeltal när man bedömer fastighetsbolagens kreditvärdighet.

Baserat på ovan nämnda scenario bedömer FI att det kommer krävas en skuldminskning på 100 miljarder kronor, eller i genomsnitt 15 procent per bolag för att de inte ska se räntetäckningsgraden falla under 1 procent och belåningsgraden stiga till över 70 procent.

Några av sätten för hur bolagen kan minska skulderna är genom nyemission eller försäljning av fastigheter. Det senare tillvägagångssättet kräver dock dubbelt så stora belopp jämfört med nyemissioner för att uppnå samma resultat, enligt FI.

“Det är många företag som kan behöva sälja en stor andel av sitt fastighetsbestånd eller ta in kapital på annat sätt. Men mer än hälften av det sammanlagda behovet ligger hos ett fåtal av företagen. Det innebär att det finns koncentrationsrisker och spridningsrisker som i värsta fall kan leda till självförstärkande förlopp”, skriver myndigheten.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER