Bildkälla: Stockfoto

Enad Global 7 säljer Innova för initialt 21 miljoner euro

Spelutvecklingsbolaget Enad Global 7 säljer dotterbolaget Innova Intellectual Properties till Games Mobile ST (GMST). De båda parterna ingick avtal i september rörande försäljningen.

Initialt var tanken att sälja Innova till dess ledningsgrupp, vilket kommunicerades den 19 april i år, men styrelsen bedömer att GMST:s föreslagna transaktion skulle vara mer fördelaktigt för aktieägarna. Det beskrivs också ge Innova bättre stabilitet och framtidsutsikter jämfört med den initialt planerade transaktionen.

"Avyttring av Innova kommer att förbättra koncernens riskprofil genom att ta bort relaterade risker. Samtidigt som Innova får en ny stark och stabil ägare i `Games Mobile ST'. En ägare som kan säkerställa den fortsatta stabiliteten för både medarbetarna och communityn på Innovas 4game-plattform. Att hitta den bästa möjliga lösningen har varit viktigt för oss genom denna process, och ledde oss fram till den här lösningen i stället för MBO:n som kommunicerats tidigare", säger Ji Ham, tillförordnad vd för Enad Global 7.

Den garanterade delen av transaktionsvärdet uppgår till 21 miljoner euro, men det finns även en villkorad köpeskilling på upp till 13,5 miljoner euro ifall GMST säljer vidare Innova inom fem år. Om GSMT säljer Innova för mer än 100 miljoner dollar efter fem år från stängning kommer Enad Global 7 att få 20 procent av intäkterna.

Av den initiala köpeskillingen betalas 17 miljoner euro i kontanter vid tillträdet och 4 miljoner betalas i sex lika stora kvartalsvisa delbetalningar över 18 månader från tillträdet. Cirka 9,9 miljoner euro i kontanter kommer att lämnas kvar i Innova.

Innova stod för 12 procent av Enad Global 7:s konsoliderade intäkter, motsvarande 52,6 miljoner kronor, under första kvartalet i år. Bolaget stod samtidigt för 5 procent av justerat ebitda.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER