Bildkälla: Stockfoto

CTEK aviserar nyemission på 350 miljoner kronor - Latour ställer upp

Batteriladdarbolaget CTEKs styrelse har beslutat om en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på 350 miljoner kronor.

Emissionen kräver att extra bolagsstämma, som preliminärt hålls omkring den 3 mars, klubbar förslaget. Största aktieägare, Latour, som äger 30,6 procent av utestående aktier i CTEK, har åtagit sig att teckna aktier i emissionen motsvarande sin pro-rata-andel. Investmentbolaget garanterar också nyemissionen.

"Trots de kraftfulla besparingsåtgärderna vi har initierat har styrelse och ledning gjort bedömningen att vi behöver stärka upp vår balansräkning genom en nyemission för att öka vår finansiella flexibilitet och tillvarata en betydande potential - inte minst inom EVSE-området - utan att tappa tempo", säger Ola Carlsson, tillförordnad vd för CTEK, i en kommentar.

Emissionen är givet att Latour garanterar den fullt täckt genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Därtill har flera större institutionella aktieägare i CTEK, bland dem AP4, Skirner, AMF Tjänstepension, Swedbank Robur Fonder och SEB Fonder, som tillsammans äger cirka 27 procent av utestående aktier i CTEK, också uttryckt sin avsikt att teckna nya aktier motsvarande sina respektive pro-rata-andelar. Dessa ägare äger 58 procent av kapitalet.

Nettolikviden från företrädesemissionen avses användas för att minska bolagets skuldsättning, höja räntetäckningsgraden och därmed säkerställa företagets finansiella flexibilitet för att fortsätta den långsiktiga tillväxtstrategin.

De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs och antalet nya aktier som emitteras förväntas offentliggöras omkring den 28 februari.

Enligt en preliminär tidsplan väntas sista handelsdagen inklusive rätt att till teckningsrätter bli den 3 mars. Teckningsperioden väntas vara 10-24 mars.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER