Bildkälla: Stockfoto

ABAS Protect genomför en nyintroduktion på Spotlight Stock Market, första handelsdag 1 november

Industribolaget ABAS Protect har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. Det framgår av av ett pressmeddelande.

Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer kompletta områdesskydd i form av stängsel och grindar för såväl hem och skolor som funktionella industrigrindar i olika skyddsklasser och med varierande beständighet.

ABAS Protect har en tillverkningsenhet i Polen, men huvudkontoret med montering och viss tillverkning ligger i Ambjörnarp, strax utanför Tranemo.

Emissionslikviden från förestående erbjudande avser att finansiera expansionskapital för att kunna möta den ökande efterfrågan bolaget ser på sina produkter i Sverige, men även för att kunna expandera till nya marknader i Norden och Mellaneuropa med ytterligare säljorganisation.

Emissionslikviden kommer därför bland annat att finansiera investeringar i de båda maskinparkerna i Ambjörnarp och Polen, utbyggnad av anläggningen i Ambjörnarp och kostnader för etablering av en säljorganisation i Polen.

- De senaste årens utveckling har varit väldigt positiv, att nu gå vidare till att bli ett noterat bolag är en väldig sporre som ställer krav på oss som bolag vilket jag och övriga i ledningen ska göra det yttersta för att tillgodose. Vi ser en stark tillväxt i ABAS Protect och marknaden utvecklas väldigt positivt för oss. Det finns ett allt större behov av att hägna in sina fastigheter och skydda sina tillhörigheter och ABAS har produkter av hög kvalitet som skapar trygghet, vilket kunderna efterfrågar, kommenterar vd Tomas Karlsson.

Erbjudandet omfattar 1,0 miljon units till teckningskursen 12,50 kronor per unit. Varje unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption TO 1. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 12,5 miljoner kronor före emissionskostnader på 1,3 miljoner kronor. Erbjudandet innefattar även teckningsåtagande om 5,4 miljoner kronor vilket motsvarar 43,2 procent av erbjudandet. Minsta teckningspost är 500 units.

Teckningstiden löper från 28 september till 18 oktober. Första handelsdag på Spotlight för aktien och teckningsoptionen är den 1 november. Bolaget värderas före erbjudandet till 70 miljoner kronor.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER