I SAMARBETE MED NORTHERN CAPSEK VENTURES AB
Bildkälla: Göran Carlson, Northern CapSek Ventures AB

Techinvesteraren CapSek etablerar sig i Piteå för expansion på snabbväxande norrländsk scale up-marknad

investering I kölvattnet av satsningarna på fossilfritt stål görs det nu investeringar på drygt 1 100 miljarder SEK i Region Norr. Det noterade investmentbolaget Northern CapSek Ventures AB har sedan tidigare ett samarbete med Piteåbaserade konsultbolaget Tailorbird och tar nu nästa kliv med en etablering i Piteå i samarbete med entreprenören Göran Carlson. Med lokal anknytning ser CapSek stora möjligheter att hjälpa de små och medelstora techbolag som verkar i Sveriges norra tillväxtkluster.

Klondyke-potential i Norr
I Region Norr finns idag ett nätverk av företagsfrämjande aktörer och inkubatorer för att hjälpa bolag i tidig startup-fas. Däremot saknas en renodlad scaleup-investerare. Samtidigt tillförs regionen stora summor genom satsningar från storbolag som SSAB, LKAB och H2 Green Steel på grönt stål, vilket nästan skapar ”Klondyke”-potential i regionen.

Lokal närvaro
CapSeks etablering i Region Norr innebär lokal förankring i form av kontor och bemanning i Piteå. CapSeks bemanning är Piteåprofilen Göran Carlson som framgångsrikt har drivit ängelinvestmentbolaget Carlson Invest i över 20 år med investeringar i Sverige, Hong Kong, Spanien, Tjeckien och USA, främst inom tech. Den verksamheten har han under senaste åren kombinerat med arbete på den norrländska inkubatorn Arctic Business samt på European Space Agencys rymdinkubator.
– Som norrbottning har jag hela mitt liv drivit företag med en internationell utblick, samtidigt som jag velat se regional tillväxt. CapSek och jag insåg snabbt att vi delar värderingar. Tillsammans är jag övertygad om att vi genom denna etablering kan hjälpa många techbolag i norr som har fina, skalbara affärsmodeller att ta nästa steg i sin utveckling. Vi har redan identifierat ett tiotal techbolag inom alltifrån gruvnäring till rymdindustri och ser fram emot att bli det första renodlade investmentbolaget med fokus på techbolag i scaleup-fas här uppe i norr, säger Göran Carlson.

Brist på lokala investerare
Det råder ingen brist på entreprenörskap eller innovationskraft i Region Norr, men ofta slutar bolagen växa eller så kommer det kapital utifrån som då tvingar bolagen att flytta. Detta har skapat en viss misstro mot kapital utifrån, då värdeskapande och jobb helt enkelt lämnar regionen. Lokal anknytning och vilja att få regionen att växa är därmed av yttersta vikt om en investerare i regionen ska ha långsiktig framgång.

Strategi att hitta techbolag genom lokal förankring
– Vi tror att vi med vår plattform för sourcing och värdeskapande, tillsammans med Göran Carlsons lokala förankring och etablerade nätverk av spännande potentiella målbolag, lägger grunden för bra investeringar i regionen. Satsningen är helt i linje med CapSeks strategi att genom lokal förankring identifiera tillväxtbolag i tillväxtregioner främst utanför Stockholm, säger Henrik Jerner, vd på CapSek.


Faktaruta
CapSek är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra, mellersta och norra Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service (”SaaS”), Internet of Things (”IoT”), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning (”AI/ML”). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. CapSek är noterat på NGM Nordic SME.

Hemsida


Detta är en annons från Northern CapSek Ventures och ska inte tolkas som redaktionellt material från Börsvärlden

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Northern CapSek Ventures AB. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER