I SAMARBETE MED XAVI SOLUTIONS
Bildkälla: Xavi Solutions

Intervju med Nicklas Raask, vd/koncernchef för Xavi Solutions

#Femsnabba Nicklas Raask, vd/koncernchef för Xavi Solutions, berättar om företagets framtid och utmaningar. Xavi Solutions är en IT-koncern som fokuserar på digitalisering och erbjuder tjänster inom systemutveckling och IT-support. 

1. Var befinner ni er just nu och hur ser de närmaste åren ut?
Xavi Solutions är en spännande IT-koncern inriktad på digitalisering och är noterad på Nordic SME sedan 2017. Våra portföljbolag erbjuder lösningar samt förstärkning inom systemutvecklingsprocessens alla faser, helhetsåtaganden kring utveckling och förvaltning av stora kundspecifika IT-system samt IT-support. Vi adderar värde för våra kunder genom ”people and tech” – duktiga konsulter med domänkunskap och teknologi som ger våra kunder ökad konkurrenskraft. Vi är ca 120 medarbetare baserade i Sverige, men levererar till totalt 6 olika marknader för tillfället. 2022 omsatte koncernen ca 117 mkr, målbild 2025 om 154 mkr och +7% EBIT-nivå. Vi har en organisk tillväxtstrategi kompletterat med mindre förvärv och skall vara vinst- och utdelningsmaximerande.

2. Ni släppte er delårsrapport för Q1 den 11 maj, vilka höjdpunkter innehåller den?

Efter 2022 års nyemission och transformation står vi klart starkare ekonomiskt med en fördubblad vinst, stärkta finanser, förbättrat rörelseresultat och fortsatt renodling – redo för förvärv. Omsättningen sjunker något pga viss avmattning i marknaden givet sämre konjunktur. Stärkt eget kapital om ca 47 mkr och ökad soliditet till 62,2%. Frontwalker som återfinns i vårt segment Solve har erhållit certifieringen Great Place To Work och blev i mars 2023 utnämnd till en av Sveriges Bästa Arbetsplatser 2023 inom kategorin medelstora organisationer. Segment Solve ökar omsättningen med +1% och rörelseresultatet med +10%. Vårt andra segment Serve där bolaget Tavana återfinns har haft en något tuffare start på året där omsättningen minskade med 18%. I Stockholm har vi precis etablerat vårt nya huvudkontor på Kungsholmen där vi samlokaliserat våra olika verksamheter och bolag vilket ger oss goda möjligheter till fortsatt tillväxt och innovation samt kostnadsbesparingar årligen om minst 0,5 mkr.

3. Vilka är era största utmaningar?
Konjunkturen där kunders investeringsmöjligheter i den digitala resan framåt mattas av tillfälligt pga högre kostnader och generellt det finansiella läget. Det underliggande behovet är mycket stort inom digitalisering, automation och cybersäkerhet, speciellt i mindre och medelstora organisationer.

Vidare är bristen på resurser inom tech/IT fortsatt stor där vi i branschen behöver bli fler för att mätta behovet. Vi behöver som bransch bli duktigare på att attrahera och få fler att välja tech naturligt – unga som äldre, kvinnor som män. Att samarbeta över bolagsgränserna är nödvändigt för att tillsammans möta kundernas behov.

4. Berätta lite om era visioner. Var är ni på väg?
Vi siktar högt och vår vision är att göra världen lite bättre varje dag – ett löfte vi försöker leva upp till i allt vi gör. Vi har för avsikt att bli mer internationella och fortsätta utvecklas tillsammans med våra kunder. Vi levererar redan idag i flera länder och tittar på internationell expansion där vi kan bidra.

5. Varför skall man investera i Xavi Solutions?

  • Entreprenörsdrivet tillväxtbolag med stark tillväxtresa med såväl organisk tillväxt som förvärv och start av nya verksamheter.
  • Verksamhet inom tech/digitalisering med fokus på krävande sektorer såsom eHälsa, myndigheter, e-handel, affärsinformation/bank/finans m.fl.
  • Fokus på Sverige och svenska kunder i tillväxt, flera med globala ambitioner och med viktiga samhällsfunktioner

 

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Xavi Solutions . Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER