I SAMARBETE MED GOSOL ENERGY
Bildkälla: Stockfoto

Intervju med Jimmy Stensson, Vd för Gosol Energy Group AB

#Femsnabba Börsvärlden möter Jimmy Stensson, Vd för Gosol, en helhetsleverantör av nyckelfärdiga energilösningar. Bolaget erbjuder solcellssystem, ladd-infrastruktur och batterilagring med tillhörande tjänster för mätning och lastbalansering. Med fokus på kvalitet, engagemang, teknisk kompetens och hållbarhet strävar Gosol efter att leda övergången till 100 procent förnybar elproduktion och en elektrifierad transportsektor. Här delar han bolagets framtidsplaner.

1. Grattis till noteringen på First Spotlight, hur känns det?

 – Tack! Det känns bra. Vi har sedan noteringen märkt ett ökat intresse för företaget och det vi gör, vilket är superkul.

Vi gick inte till börsen för att vi behövde ta in pengar vilket många andra bolag på Spotlight gör. För vår del handlade det om ökad synlighet, marknadsföring och att skaffa oss fler verktyg i verktygslådan att kunna använda när behov uppstår. Där vi befinner oss idag, och den utveckling vi haft tills idag, finansierar vi helt själva med eget kapital. Vi är idag trygga med att vi kan driva bolaget med fortsatt långsiktig lönsamhet, under perioder får man dock räkna med sämre lönsamhet, samtidigt som vi har en organisk tillväxt. Vi ser börsen som en möjliggörare, som öppnar dörrar, men för oss är verksamheten och det vi gör i företaget det absolut viktigaste att fokusera på och det är också där vi måste vara bäst.

I och med att vi inte är beroende av nytt kapital så kan vi ha en längre tidshorisont i det vi gör. Vi kan även acceptera att vissa kvartal blir betydligt bättre eller sämre utan att behöva fundera på hur det påverkar aktiekursen på kort sikt, utan istället fokusera på åtgärder som är långsiktigt bra för företaget och aktieägarna.

2. Berätta lite om era visioner. Vart är ni på väg?

 – Gosols vision är att "vi ska medverka till omställningen av energisystemet till förnybar elproduktion och ett smart elnät”. Vår målsättning är att vara en ledande aktör i omställningen av samhället och energisystemet till 100 procent fossilfri elproduktion och en elektrifierad transportsektor. Bolaget arbetar utifrån ledorden kvalité och engagemang med kundrelationer, teknisk kompetens och hållbarhet som grundpelare.

När vi startade Gosol 2018 var solceller fortfarande mest för de teknikintresserade, det var ovanligt med elbilar på gatorna och hembatterier var det få som funderade på och ytterst få som faktiskt valde att installera. Idag snart sex år senare har väldigt mycket hänt. Idag har nog nästan alla villaägare någon gång funderat på solceller och mer än hälften av de som köper solceller skaffar även ett batteri. Solceller och batterier är nu så pass billiga att det för nästan alla fastigheter är en bra och lönsam investering.

 Vi behöver inte längre övertyga marknaden om att de produkter vi erbjuder behövs, och att de är framtiden, utan nu handlar det bara om hur snabbt omställningsresan kan gå. Och vi finns där för att påskynda resan och begränsa konsekvenserna av det gamla sättet att använda energi, så att vi kan stoppa den globala uppvärmningen.

3. Vilka är era största utmaningar?

 – En av de största utmaningarna för oss är att förhålla sig efter och anpassa sig till den svängighet och volatilitet som marknaden uppvisar.

Vi är verksamma inom en relativt ung framtidsbransch som omsättningsmässigt växer fort och där teknikutvecklingen går framåt i rask takt. Den långsiktiga marknadstrenden där Gosol verkar är stark. Däremot fluktuerar marknaden mycket på kvartalsbasis och för enskilda år. Ofta på grund av yttre faktorer som Gosol inte kan påverka. Exempel på marknadsfaktorer är förändringar i elpris, säsongsvariationer, ränteläget samt det allmänna konjunkturläget.

Politiska beslut och förändringar i bidragssystem har också stor påverkan på efterfrågan av företagets produkter och tjänster.

4. Vad kan en aktieägare förvänta sig av er som bolag?

 – Gosol tänker och agerar långsiktigt i det vi gör. Långsiktiga är även det vi vill att våra aktieägare ska vara, och det är långsiktigt ägande vi framförallt vill ska belönas. Vi kommer nog vara ett lite mer anonymt publikt bolag, åtminstone första tiden, som gör relativt få pressmeddelanden och uttalanden, men förhoppningsvis levererar bra siffror i rapporter som med tiden inger förtroende hos marknaden och bra värdeutveckling för aktieägaren.

5. Var befinner ni er just nu och hur ser närmaste åren ut?

 – Gosol släppte nyligen sin kvartalsrapport där vi redovisade en förlust, vilket vi inte gjort för ett enskilt kvartal sedan 2022.

Marknaden är lite tuffare nu samtidigt som det finns många nya företag som spekulerat i fortsatt mycket snabb marknadstillväxt. Det leder till ökad konkurrens och prispress. Vår branschorganisation Svensk Solenergi spår en nedgång med 32 % av antalet installationer jämfört med 2023. Anledningen är en svagare konjunktur, lägre elpriser och en ökad osäkerhet bland konsumenterna.

Vi har sett flera konkurser från framför allt mindre företag och varsel från större branschkollegor. Den trenden tror vi kommer att fortsätta ett tag till men när det vänder kommer Gosol ha bra förutsättningar till en fortsatt lönsam tillväxt. Gosol har genomfört kostnadsbesparingar och har alltid varit ett av de företagen med bäst kreditbetyg och likviditet. Tuffare perioder rensar bort mindre välskötta företag men gynnar företag som Gosol på lite längre sikt.

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Gosol Energy. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER