I SAMARBETE MED CTT SYSTEMS
Bildkälla: CTT Systems

Intervju med Henrik Höjer, vd för CTT Systems

#Femsnabba CTT Systems, en ledande leverantör av luftfuktningssystem till flygindustrin, förutspår ökad tillväxt trots pandemins påverkan. Med stark efterfrågan från flygplanstillverkare och visionen att göra sina system standard i alla flygplan, stärks CTT:s position på marknaden.

1. Var befinner ni er just nu och hur ser närmsta åren ut?

 – Vi har det starkaste affärsklimatet på många år. CTT har en installerad bas som kommer förbli i drift även om flygbolagen skulle tvingas minska sin kapacitet i händelse av en djup ekonomisk nedgång. Vår OEM-verksamhet är motståndskraftig och kommer att fortsätta växa under flera år, drivet av fulla orderböcker hos tillverkarna och komplexa OEM-leverantörskedjor med långa ledtider för produktionsförändringar. Under det senaste året har flygbolagen skyndsamt lagt order på långdistansflygplan eftersom leveranserna förskjutits mot slutet av decenniet. Airbus och Boeing ökar succesivt  produktionstakten, men det kommer att ta flera år innan man når toppnivån. Flygbolagen anpassar sin planering därefter, vilket inkluderar fortsatt drift av äldre flygplan som för några år sedan bedömdes som okommersiella. Det medför i sin tur stora uppgraderingsprojekt av kabininteriörer som kommer att överbrygga normala konjunkturcykler. I ett sådant starkt affärsklimat förväntar jag mig en ökad affärsfrekvens och att vi kraftigt ska öka vår omsättning från systemförsäljning.

 2. Vad har, i närtid, påverkat/påverkar bolagets position mest?

 – Vår eftermarknadsförsäljning har ökat kraftigt som följd av att flygtrafiken normaliserats efter pandemin, men det finns fortfarande regioner (Asien och Kina) där man fortfarande ligger under 2019 nivåer. Framöver kommer eftermarknadens tillväxttakt att vara lägre än de senaste åren, eftersom den underliggande efterfrågan normaliseras och återigen följer förändringar i systemtillväxten, driven av Airbus-och Boeing-flygplan som levereras.

I år har tillverkarna börjat öka produktionstakten av långdistansflygplan. Det drivs på av stora flygplansbeställningar. Det är positivt för CTT och driver vår försäljning till Airbus och Boeing som förväntas öka kraftigt under kommande år.

 3. Vilka är era största utmaningar?

 – Vi driver som ensam leverantör en marknad som ännu är till stor del oexploaterad. CTT måste fortsätta informera och utbilda OEM (flygplanstillverkare), flygbolag och andra operatörer av flygplan om vikten av befuktad luft för ett ökat välbefinnande och avfuktning för ett hållbarare resande.

Vi är fortfarande i början av den resan, fast vi varit verksamma i drygt 30-år. Vi ser nu på flygbolagens val och OEMs intresse att vårt budskap har genomslagskraft.

4. Berätta lite om era visioner. Var är ni på väg?

 – CTT tillverkar produkter för lite hållbarare och väsentligt behagligare flygresor. Vår vision är att aktiva fuktregleringssystem finns i alla flygplan. CTT är pionjären och ska vara den marknadsledande leverantören.

 Därför är det extra roligt och mycket viktigt att Airbus i början av oktober bekräftade att ytterligare ett, ännu ej offentliggjort, flygbolag, har valt luftfuktare på A350-1000-flygplan med planerade leveranser från 2025. Därmed har två icke offentliggjorda flygbolag valt luftfuktare i tre kabinzoner på nybyggda Airbus A350-1000-flygplan med planerad leveransstart 2025. Sedan tillkommer ytterligare 2 flygbolag när deras Boeing 777X levereras 2025. Redan idag flyger China Southern Airlines och Turkish Airlines med kabinbefuktning i Business Class på sina Airbus A350. Med detta skapar vi ett momentum på marknaden som fler flygbolag kommer att följa efter.

5. Vad kan en aktieägare förvänta sig av er som bolag ?

 – CTT är ett lönsamt företag med stor tillväxtpotential. Vi har en stark marknadsposition som ensam leverantör av luftfuktare till både Airbus och Boeing. Vi har produkter i drift på över 50 flygbolag idag, främst luftfuktare i cockpit och besättningens vilomoduler. Det är en stor tillgång att flygbolag har erfarenhet av våra produkter när vi nu tar nästa steg mot passagerarbefuktning. Vid sidan om kommersiella flygplan finns en stor potential i marknaden för Private jet som ännu oexploaterad. Airbus går i täten genom att marknadsföra våra system tillsammans med sina ACJ-flygplan. Tillväxtstrategin för privatjetflygplan syftar till att övertyga andra privatjet-tillverkare att följa efter. På samma sätt som jag och mina medarbetare på CTT gör allt för lite hållbarare och väsentligt behagligare flygresor ska vi göra allt vad vi kan för att aktieägare i CTT ska få en så lukrativ resa som möjligt!


Hemsida

LinkedIn

YouTube

Twitter

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med CTT Systems. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER