I SAMARBETE MED EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB
Bildkälla: EURIS

Intervju med dr. Kirstin Kriz, Vd för EURIS

#femsnabba EURIS expanderar sin försäljning genom lokala distributörer till olika länder inom EU. Här berättar EURIS vd dr. Kirstin Kriz om deras framtidsplaner

1. Berätta lite om EURIS affärsverksamhet?
European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet och IDEON Science Park. Bolaget huvudförsäljning sker idag i form av egenproducerade hund-, katt- och hästblodtest till djursjukhuslaboratorier på den svenska marknaden. Bolaget är i färd med att expanderar sin försäljning genom lokala distributörer till olika länder inom EU.

2. Vilka fördelar och nackdelar har EURIS?
EURIS har bevisat att bolaget har förmågan att snabbt utveckla egna blodtest som uppskattas av kunderna. Vi kan konstatera att efter en flerårig rutinanvändning har våra produkter uppvisat följande konkurrensfördelar: snabbhet, noggrannhet och årliga kostnadsbesparingar på 30-40 % för kunden. Vidare har EURIS expanderat den globala försäljningspotentialen ytterligare för sina blodtest genom att konverterat dem så att de numera även passar till större analysmaskiner för stor-volymbruk på centrallaboratorier. Bolaget arbetar på detta sätt med att både utveckla nya blodtest och anpassa redan lanserade blodtest till nya applikationer. Vidare har EURIS en stor fördel av att producera sina blodtest i Sverige vilket medför att en mycket god bruttomarginal kan upprätthållas.

En nackdel med EURIS är att det är litet bolag och att det uppvisar, eftersom det befinner sig i ett uppbyggnadsskede, fortfarande ett negativt årsresultat vilket för verksamhetsåret 2021 landade på -2.53 MSEK. Detta gör bolaget beroende av tillförsel av externt kapital för sin tillväxt vilket kan vara en utmaning vid ett allmänt försämrat börsklimat.

3. Hur har EURIS försäljningsutveckling sett ut hittills?
EURIS försäljning av egna produkter under verksamhetsåren 2016 till 2021 har haft en tydligt positiv utveckling, och ökat från 8 TSEK (år 2016) till 520 TSEK (år 2021). Under perioden Q1-3 för 2022 har kvarvarande effekter av Corona-pandemin haft en inhiberande inverkan på försäljningen vilket medförde att den sjönk till 358 TSEK jämfört med 387 TSEK för motsvarande period föregående år. Dock har EURIS lyckats bibehålla god bruttomarginal på 70%.

4. Hur ser framtiden ut för EURIS försäljning?

Den globala veterinärdiagnostiska marknaden är en marknad som växer. Tillväxten drivs av en ökad efterfrågan som grundas i djurägarnas vilja att betala för en god sjukvård för sina husdjur. Under 2023 kommer vi successivt att gå över till att arbeta med distributörer på alla marknader inklusive den svenska i syfte att bättre använda våra begränsade personalresurser. Jag tror att med denna nya försäljningsstrategi kommer tillväxttempot för försäljning av egna produkter växlas upp betydligt. Under 2020-22 har nya distributionsavtal tecknats för Sverige, Italien, Frankrike, Portugal, Slovenien, Ungern och Spanien, av vilka ett redan genererat försäljning till den italienska marknaden.

5. Vilka faktorer är det som kommer styra utvecklingen framöver?
Flera kapitalstarka aktörer har påbörjat lyckade konsolideringar av den europeiska djursjukvårdsbranschen genom Evidensias (ägs sedan år 2014 av EQT AB), AniCuras (ägs sedan år 2018 av den amerikanska livsmedelsjätten Mars) och Vettris (ägs sedan år 2011 av norska investmentbolaget Braganza) etablering inom veterinärsjukvården. Därför kommer EURIS även framöver att fokusera på att expandera sin försäljning till just dessa kundgrupper. Bolagets uppskattning i dagsläget är att lönsamhet kan uppnås med en kundbas på motsvarande 50 svenska  djursjukhus eller veterinär-praktikmottagningar.

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med European Institute of Science AB. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER