I SAMARBETE MED IMPLEMENTA SOL AB
Bildkälla: Stockfoto

Implementa Sol AB genomför nyemission för att stärka sin finansiella ställning och främja tillväxt

Annons Implementa Sol AB, en certifierad solcellsinstallatör och leverantör av skräddarsydda solenergianläggningar, tillkännager en nyemission för att stärka bolagets finansiella ställning och möjliggöra fortsatt expansion.

Emissionen förväntas tillföra upp till 3 348 495,80 kr före emissionskostnader, vilka uppskattas till ca 350 tkr. Medlen kommer att användas för att främja organisk tillväxt, utöka marknadsaktiviteter och skapa en finansiell buffert för både nuvarande och framtida verksamhet.

Om Implementa Sol AB

Implementa Sol AB, som är listat på NGM Nordic SME, är en etablerad aktör inom solenergibranschen och säljer sedan 2013 solenergiinstallationer till både privat- och företagskunder. Bolaget har en vision om att vara ett livskraftigt företag med högt förtroende inom förnyelsebar energi, drivet av ledorden Kunskap, Engagemang och Kvalitet. 

Kunskap

Kunskap och erfarenhet är grunden för att kunna möta varje kunds behov samt projektera och installera en optimal solcellsanläggning utifrån de givna förutsättningarna på bästa sätt. Implementa Sol AB är en certifierad Solelinstallatör som levererar anläggningar av högsta kvalitet, medlemmar i Svensk Solenergi och registrerade hos Elsäkerhetsverket. Installationerna görs i enlighet med alla de krav som idag finns på solelinstallationer i lagar och förordningar. Vi följer kontinuerligt upp försäkringsbolags och räddningstjänstens rekommendationer. Våra duktiga säljare är även vana projektledare med stor erfarenhet från solcellsinstallatoner på lantbruk, ridhus, industri och villor på både tak och mark.

Kvalitet

Det geniala finns ofta i det enkla och det gäller inte minst solcellsanläggningar. Det enklaste receptet på att säkerställa långvarig pålitlig funktion i en solcellsanläggning är att använda så få komponenter som möjligt. En solcellsanläggning förväntas ha en ekonomisk livslängd på minst 25-30 år och många anläggningar kommer att producera el betydligt längre än så. Valet av komponenter och utförandet av installationen är helt avgörande för hur länge en anläggning kommer att producera el och samtidigt vara driftsäker. Implementa Sol säljer produkter av hög kvalitet från välkända leverantörer. Bolaget eftersträvar alltid att leverera produkter som har bättre garantier än branschstandard.

Vd har ordet:

AI-drivna energilagringssystem allt-i-ett – Implementa tar täten!

Under Q4 2023 har Implementa även blivit partner till Emaldo – en AI-driven produkt som består av växelriktare, batterier och elbilsladdare i en snyggt designad och lättinstallerad enhet lämpad för privatbostäder. En rolig detalj är att Implementa var först i landet med att installera produkten hos kund strax innan jul och har i skrivande stund redan installerat ett flertal Emaldo. I början av april tecknade Implementa också – den här gången som första installatör i Skåne - ett Servicepartneravtal med Sigenergy Technology Co. Ltd efter genomgången och godkänd cerrtfiering. Sigenergys AI drivna allt-i-ett-energilagringsprodukter - se bild uppe höger - och kompletterande produkter inom elbilsladdning och backuplösningar kommer liksom övriga produktportföljen att marknadsföras till både privatpersoner och företag i Skåne. Mer information om energiagringsprodukterna finns på www.implementa.se

Vår målsättning är att växa vår organisation för att möta intresset för våra solenergi- och batterilösningar. För att stärka vår organisation och säkerställa ett livskraftigt företag vill vi nu genomföra denna nyemission med företräde för aktieägarna. Vi hoppas på ett fint tillskott till kassan, vilket ger möjligheter till utveckling av vår verksamhet. Genom att växa verksamheten organiskt i god ordning och säkerställa goda finanser är det vår övertygelse att vi kommer få en stabil och långsiktig ökning av aktievärdet. Jag vill tacka alla aktieägare för ert stöd så att vi kan fortsätta utveckla och bygga upp vår verksamhet under ledorden Kunskap - Engagemang – Kvalitet Jag välkomnar härmed alla aktieägare samt andra intressenter att tillsammans med mig teckna aktier i denna nyemission.

Margareta Krook, Tekn. Dr. VD Implementa Sol AB


Emissionen i korthet

  • Företrädesrätt: Varje 10 befintliga aktier ger rätt att teckna 7 nya B-aktier.
  • Emissionskurs: 0,07 kr per aktie.
  • Emissionsvolym: 3 348 495,80 kronor.
  • Bolagsvärde: 4 783 565 kr (baserat på emissionskursen 0,07 kr per aktie).
  • Avstämningsdag: 3 maj 2024 (sista dag för handel inklusive teckningsrätt är 30 april 2024).
  • Teckningstid: 13-27 maj 2024.
  • Handel med teckningsrätter: 13-22 maj 2024.
  • Emissionsinstitut: Aqurat Fondkommission AB (www.aqurat.se).

 

Läs mer om emissionen här

Aqurat fondkommission

 

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Implementa Sol AB . Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER