Bildkälla: Stockfoto

Guldet i slutfasen av Cup & Handle-mönster?

Veckans graf I veckans graf tittar vi på guldpriset som under de senaste tre månaderna stigit med +20 procent.

Zoomar vi ut och tittar i ett längre perspektiv ser vi att guldet kan vara i slutfasen av ett s.k. cup & handle-mönster och ett utbrott mot högre kurser kan ske under de kommande månaderna. Vad är ett cup & handle-mönster?

Ett cup & handle-mönster, eller kopp-med-handtagmönster är ett fortsättningsmönster. För att kvalificera sig som ett fortsättningsmönster måste en tidigare trend finnas. Den tidigare trenden här för guldet är tjurtrenden under perioden juli 1999 – september 2011 då guldet rusade med närmare +660 procent. Under perioden september 2011 – augusti 2020 bildade guldet en ”U”-formation - eller en ”kopp”. Därefter har guldet korrigerat i handtaget under perioden augusti 2020 – oktober 2022. 

Förutom tidigare trend finns regler kring hur djupt koppen och handtaget ska vara. Koppen ska helst inte vara djupare än 1/3 av den tidigare trenden och handtaget ska helst inte vara djupare än 1/3 av koppen. Båda dessa villkor ser vi är uppfyllda för guldet. Det som återstår nu är ett utbrott över $1923,70 – $2089,20 med större volymer för att bekräfta mönstret. Efter utbrott behöver $1923,70 – $2089,20 hålla som stöd för högre kurser. Ser vi det utbrottet kommande månaderna så ser vi att guldet har inlett nästa tjurtrend upp mot $2800- $3000. 

Målkursen ges av koppens djup (+$878,30) räknat från $1923,70 alternativt $2089,20.

 

https://augere.se/  Veckans Graf är ett samarbete mellan Börsvärlden och Augere. Augere erbjuder ett medlemsbaserat community med fokus på handel i finansiella instrument och nyheter.

Veckans graf är skriven av: Pop_eye

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER