Bildkälla: Stockfoto

Fingerprint Cards – Sjökort För Titanic

veckans graf Att det står illa till med den gamla aktieraketen, biometribolaget Fingerprint Cards, råder det föga tvivel om. Aktien, som steg med +26 600 % på två och ett halvt år, har nu tappat -97,8 % i värde efter sju år av frustration och gråa hår hos dess aktieägare. De praktiska anledningarna till de dramatiska nedgångarna är många, men ingenting vi kommer gå närmare in på i denna analys.

Klicka här för större graf

Bara under de senaste 19 månaderna (och som inleddes med en shooting star) är FPC-aktien ned med -92 %. Av dessa slutade endast två månader på plus – och detta med blygsamma +5,54 % och +0,29 % respektive.

Klicka här för större graf

Hur mycket mer teknisk fallhöjd finns det då i detta till synes bottenlösa hål? Det praktiska svaret är: obegränsat, det vill säga konkurs. Det statistiskt mer ärliga svaret, däremot, är vad den tekniska kartan har att säga oss. 

Om vi fortsätter från ett rejält utzoomat perspektiv, månadsgrafen i detta fall, så ser vi att Fingerprint-aktien befinner sig i en fallande kanal. Denna kanal är en ABC-korrektion efter en femvågsimpuls.

Klicka här för större graf

Stödet i denna kanal sammanfaller i sin tur med ett historiskt signifikant horisontellt stöd på vilket vi har en lång rad med reversaler. Vi snackar här kring 1,90-2,10 kronor. Vad som gör detta synnerligen intressant är att A- och C-vågen statistiskt tenderar att vara ungefär lika långa. I detta fall utgjorde A-vågen en nedgång om -95,5 %. Använder vi samma mått för C-vågen når vi just spannet vi talar om.

Klicka här för större graf

Detta betyder inte att priset per automatik kommer att träffa zonen och studsa uppåt direkt. Vi kan mycket väl se en månadsspik de luxe på nedsidan, eller någon annan form av fakeout från den fallande kanalen. Men oavsett vad utgör denna zon kring 1,90-2,10 kronor ett tekniskt högintressant område. 

Hur rimligt är det då att Fingerprint Cards-aktien tappar ytterligare en tredjedel av sitt värde? Givet att bolaget tappat en tredjedel av sitt värde SJU GÅNGER redan sedan i maj förra året vore väl en åttonde gång en barnlek vid det här laget!

Vad kan vi då vänta oss om/när aktien når sin målzon kring 1,90-2,10 kronor? Helt ärligt, INTE MYCKET. Ingenting som gått ned med nästan -98 % kommer att återhämta sig på lång, lång tid. Det betyder däremot inte att vi inte kan se en rejäl teknisk studs rent procentuellt. Även Titanic reste sig mot himmelen innan hon sjönk till botten.

Det finns en huvudmålzon som jag bedömer som den mest troliga maximumnivån. Vi snackar här knappa 6 kronor, fast med utrymme för en mindre spik på ovansidan. Det finns två anledningar till att just denna nivå är så tekniskt intressant. För det första sammanfaller den med en stark horisontell motståndslinje. Och för det andra så kommer den sammanfalla med EMA50-linjen på veckografen, givet att vi ser ett brant litet Titanic-rally i form av en V-formation.

Klicka här för större graf

Märk väl att detta är ett spekulativt tekniskt scenario. Den är avsedd att identifiera och peka ut de viktigaste tekniska nivåerna. Det betyder INTE att aktiekursen nödvändigtvis kommer att utspela sig i enlighet. Oavsett vad kommer jag personligen att hålla dessa nivåer under uppsikt. Och givet att den tekniska kartan inte ändrat sig marknat kommer jag leta efter en förhållandevis lågriskentry på de lägre tidsgraferna i zonen 1,90-2,10.

https://augere.se/  Veckans Graf är ett samarbete mellan Börsvärlden och Augere. Augere erbjuder ett medlemsbaserat community med fokus på handel i finansiella instrument och nyheter.

Veckans graf är skriven av: Robert Lux

 

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER