I SAMARBETE MED CAPSEK
Bildkälla: CapSek

CapSek genomför nyemission

Annons CapSek gör nu en företrädesemission på ca 9,6 MSEK. Emissionen har föregåtts av en riktad emission på 4,5 MSEK på samma villkor. Kapitalet ska användas för att växa verksamheten ytterligare.

Merparten av kapitalet kommer att gå till investeringar i nya techbolag, främst i Region Norr. Emissionskursen är 1,01 kr.

Teckningsperioden är 7-21 mars. Under teckningsperioden finns det möjlighet att lyssna in på digital infoträff med CapSeks ledning. Du får då höra om mer om emissionen och om tillväxtplanerna inklusive den strategiska etablering i Region Norr som CapSek nu har gjort. 

Datum infoträffar:

Torsdag 9 mars kl 15-15:45
Måndag 13 mars kl 13-13:45
Onsdag 15 mars kl 11-11:45
Fredag 17 mars kl 10:10-45

En kort sammanfattning av hur du tecknar aktier:

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter görs direkt till banken.
Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter görs direkt till banken om man även har tecknat aktier med stöd.
Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter kan göras till direkt till banken eller till Nordic Issuing (som är emissionsinstitut). Vill man ha in aktierna på ISK/KF eller liknande, rekommenderar vi att man tecknar direkt via banken.

Anmäl dig till infoträff här: info@capsek.se

Informationsmemorandum

Teckna aktier

VD intervju

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med CapSek . Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER