Bildkälla: Stockfoto

2023 blir ännu tuffare för plånboken - Handelsbankens konjunkturprognos

Räkna med att 2023 blir ännu tuffare för plånboken. Kronfallet driver upp inflationen till rekordnivåer – och gröper ur svenskarnas köpkraft. Det skriver Handelsbanken i senaste konjunkturprognos.

”Den höga inflationen i år betyder ungefär 35 000 kronor i förlorad köpkraft för ett genomsnittshushåll”, säger bankens chefsekonom Christina Nyman.

Riksbanken förväntas fortsätta höja styrräntan och tidigast 2024 ökar svenskarnas köpkraft igen när inflationen dämpas, enligt Handelsbankens konjunkturprognos.

”Tyvärr finns det ingen smärtfri lösning och på kort sikt urholkas köpkraften för många hushåll än mer av de högre räntorna”, säger Christina Nyman.

Handelsbankens BNP-prognoser för Sverige ligger nu på -0,8 procent 2023. För 2024 spås en tillväxt på 1,0 procent och året därpå 2,6 procent.

"Vi räknar med att den ekonomiska aktiviteten bromsar in snabbt under det första halvåret i år.
Nedgången drivs av en svag inhemsk efterfrågan. Hushållens köpkraft fortsätter att urholkas av både hög inflation och stigande bolåneräntor", skriver Handelsbanken..

Stigande finansieringskostnader sätter såväl privata som kommersiella fastighetspriser under press.

"Vår prognos är att priserna faller med ca 20 respektive 15 procent för bostäder och kommersiella fastigheter. Byggsektorns byggkalkyler pressas således från flera håll, via såväl stigande byggkostnader, stigande finansieringskostnader och fallande fastighetsvärden", skriver Handelsbanken.

Inflationen, enligt KPIF, väntas landa på 6,5 procent i år, 2,3 procent 2024 och 2,2 procent 2025
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER