Bildkälla: Stockfoto

Lightairs företrädesemission tecknades till drygt 91 procent inklusive garanter

Luftreningsbolaget Lightairs företrädesemission tecknades till 78,2 procent med och utan stöd av uniträtter. Toppgarantierna kommer därför att utnyttjas, vilket innebär att garanterna kommer att tilldelas units motsvarande 12,9 procent av erbjudna units. Företrädesemissionen tecknades därmed till drygt 91 procent inklusive garanterna. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bottengarantierna kommer inte att utnyttjas. Lightair tillförs därmed 26,1 miljoner kronor före emissionskostnader och kvittning. Kvittningar kommer att uppgå till 4,4 miljoner kronor.

Bolaget emitterar 4,44 miljoner nya aktier och har därefter 5,19 miljoner aktier utestående.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER