Bildkälla: Stockfoto

Smoltek tillförs 22,4 miljoner genom företrädesemission enligt slutligt utfall

Nanoteknikbolaget Smoltek företrädesemission blev tecknad till 86,4 procent, enligt det slutliga utfallet.

Utfallet är 2,4 procentenheter högre än det preliminära som tillkännagavs på måndagen.

Baserat på det slutliga utfallet tillförs bolaget cirka 22,4 miljoner kronor före emissionskostnader.

Emissionen tecknades till 66,8 procent med stöd av teckningsrätter och 19,6 procent utan stöd av teckningsrätter.

"Emissionslikviden från företrädesemissionen ger oss de rätta förutsättningarna att fortsätta den anbudsprocess vi tidigare kommunicerat samt för fortsatt värdeskapande teknikutveckling", kommenterar vd Håkan Persson.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER