Bildkälla: Stockfoto

CS Medica ökar omsättning rejält och minskar rörelseresultat

Medicinska cannabisbolaget CS Medica redovisar en rejäl ökning av omsättningen i andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.

Nettoomsättningen steg till 2,5 miljoner danska kronor (0,3).

Rörelseresultatet blev -2,2 miljoner danska kronor (-4,2).

Resultatet före skatt var -2,6 miljoner danska kronor (-4,3).

Resultatet efter skatt blev -1,8 miljoner danska kronor (-3,4).

Bolaget har en orderstock på 10,6 miljoner danska kronor, som bolaget strävar efter att leverera så snabbt som möjligt.

CS Medica, MdkkQ2-2023/2024Q2-2022/2023
Nettoomsättning2,50,3
Rörelseresultat-2,2-4,2
Resultat före skatt-2,6-4,3
Nettoresultat-1,8-3,4
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER